Tornadoteam

Nasi zawodnicy wzięli udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Rybniku. 

Tym razem wracamy bez medali, ale z cennym doświadczeniem i jednym 5 miejscem Natalii Stokowskiej. 

Gratulacje!